Freudianskt?

Varför dök den här pop-up:en upp på min mobilskärm? Försöker cybervärlden påpeka att jag håller på att bli gammal? (null)